圣城家园 - BT下载 720P 1080P高清电影下载|字幕组|中英字幕|电视剧|美剧|迅雷下载|高清电影|日剧|韩剧|动漫|游戏|最新电影大片下载

发布新帖
乐于分享,把你的资源分享给全世界!
查看: 31041|回复: 1543

[动画] [绿灯侠1&2]Green Lantern.720p.BluRay.x264.AC3-CnSCG[中英字幕/3.8G]

    [复制链接]

签到天数: 2 天

发表于 2011-6-29 14:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
绿灯侠.jpg

◎译 名 绿灯侠/绿灯侠:初飞
◎片 名 Green Lantern First Flight
◎年 代 2009
◎国 家 美国
◎类 别 动画/动作/科幻/幻想
◎语 言 英语
◎字 幕 中英双语
◎IMDB评分  7.4/10 (191 votes)
◎IMDB链接  http://www.imdb.com/title/tt1384590
◎片 长 77 Mins
◎导 演 Lauren Montgomery
◎主 演 Victor Gerber ....Sinestro (voice)
   Christopher Meloni
   ricia Helfer
   Michael Madsen
   Kurtwood Smith
   Larry Drake

◎简 介 

 守卫者( Guardians )以坐落在全宇宙中心的 OA 星(绿灯军团总部)为圆心,将整个宇宙划分为3600个扇区,并在全宇宙挑选合适的人选(生物)组建成绿灯军团,再将绿灯军团的成员分派到各个扇区来负责该区的治安和巡逻。每个绿灯侠都配有一枚戒指,依靠戒指,绿灯侠可以凭借自己的意愿自由的运用戒指的能量。说到戒指的缺陷,最初的一批戒指都会在黄色物体前失去功效。此外,所有戒指都需要按时补充能量,所以每个绿灯侠都配有一盏充满绿色能量的提灯,绿灯侠可以通过这盏灯向戒指补充能量。提灯的能量则来自 OA 星。

 绿灯战队是宇宙中一群负责治安和巡逻的超级英雄。他们所装备的戒指拥有一种类似魔法的能量。传统的戒指需要每隔一定时间补充一次能量。所以每个绿灯侠都配备一盏充满绿色能量的金属灯,通过这盏灯向戒指“充电”,这也是绿灯侠名字的由来。绿灯侠借由戒指佩戴者的想象力和意志力决定戒指所发挥出的能量的外形和强度。就是说,他们可以凭借自己的意愿自由运用戒指的能量,形成各种实体或实现各种目的。

背景资料

 《绿灯侠》与《超人》同为DC旗下的经典漫画,问世于上世纪40年代,据说这是一群实力不亚于超人的英雄。在地球上每一批绿灯都会有一个继承者,可以说除了超人之外,绿灯侠是外星来客帮助地球人的典型代表。绿灯侠(Green Lantern)是DC漫画世界里面的一群美国漫画超级英雄,由比尔·芬格创作,马丁·诺德尔所绘制,于1940年7月《全美连环漫画》第16期初次登场。其中最广为人知的是哈尔·乔丹,由约翰·布鲁姆以及吉尔·凯恩创作,1959年10月于《陈列厨 #22》首次登场。每位绿灯侠都会有一个能量戒指,该戒指可以根据想像而将能量变成实物。第一代绿灯侠是黄金时代的艾伦·史考特,他的戒指能量来源于魔法。而之后的所有绿灯侠均由“守卫者”挑选。“守卫者”是宇宙第一种出现的高智慧生物,他们以OA星球作为总部,将全宇宙划分为3600个扇区,然后在不同星球再挑选生物加入绿灯军团。绿灯军团在全宇宙约有7200名绿灯成员,他们都会有一顶能量提灯,当能量戒指能量用完时,就戴上该戒指并将手伸入该提灯中即可补充能量,而提灯的能量都是源自OA星球。二战之后,美国漫画产业下滑,DC漫画停止了出版绿灯侠艾伦·史考特的漫画。当美国漫画业进入了白银时代,DC漫画的编辑找来了剧作家布鲁姆和漫画家凯恩
将绿灯侠重新设计为一个全新的角色──测试飞行员哈尔·乔丹,同时也是正义联盟创办人之一,于 20世纪70年代早期,与另外一套漫画绿箭侠一同打破了美国漫画产业下滑的闷局,之后推出的一系列绿灯侠漫画,包括了数个绿灯侠地球代表的故事系列,其中最有代表性的绿灯侠分别是约翰·斯图尔特、盖·加德纳和凯尔·瑞那每一个绿灯侠都是正义联盟的成员,其中约翰·斯图尔特在正义联盟动画系列中还是一位主要角色。

人物介绍

艾伦·史考特

艾伦·史考特和漫画的黄金时代

首个在漫画中出现的绿灯侠是艾伦·史考特。在古中国,一颗绿色陨石从天而降。名为昌(Chang)的巫师听到了它的声音:“我的绿色火焰将燃烧三次!第一次——带来死亡!第二次—— 带来生命!第三次——带来力量!”昌把这颗陨石雕成了一盏灯。村里的其他人认为昌是在冒犯他不理解的力量,感到害怕,于是杀害了他。此时从灯中突然窜出了绿色火焰,所有的凶手都死了。很多年后,这盏灯落到了一个精神病人的手中。他在金工方面极有天赋,于是把这盏灯又制成了火车灯的形状。绿色火焰再次从灯中窜出,治好了这个病人,使他获得了新生。又过了些年,这盏灯落到了一列通往美国西南部的火车上,而阿兰·斯科特正是车上的一名乘客。他是个工程师,要到西南部去设计铁路,却不知道这列车公司的竞争对手老板德卡悄悄在要经过的桥上设置了炸药。爆炸中,火车出了轨,所有人全部遇难——除了碰巧握着那盏绿灯的艾伦·史考特。一个神秘声音指示他从绿灯底座上取材做成戒指,又教他如何运用它拥有的神奇力量,从此艾伦·史考特踏上了作为一名绿灯侠的冒险之旅。艾伦·史考特是美国正义会创建者之一,还是绿灯军团的荣誉成员。


哈尔·乔丹

哈尔·乔丹和漫画的白银时代

第二代绿灯侠是哈尔·乔丹,哈尔·乔丹是最受欢迎也是最广为人知的绿灯侠,他是一名测试飞行员的儿子,长大之后和爸爸一样成为了测试飞行员。一次,有一架太空船意外掉到了地球上,太空船中有一名名叫阿宾·苏的外星人,他奄奄一息,想在地球上找一个诚实而又无畏无惧的人去承继自己的能量戒指,哈尔·乔丹就是因为这样而得到了能量戒指成为了一名绿灯侠。哈尔·乔丹同时也是正义联盟的创建人之一,他和另一个绿灯侠约翰·斯图尔特都是正义联盟中最活跃的地球成员。后来,辛尼斯特罗将囚禁在绿灯联盟中心之中的视差怪释放了出来,视差怪曾被守卫者对外称为“黄色杂质”,是恐惧的实体化,可以令绿灯侠的力量反常。趁哈尔· 乔丹为他家乡海岸城被摧毁而情绪低落,视差怪就因此而入侵哈尔·乔丹,他因此而走火入魔[2],但最后得到盖斯的帮助由反派变回正派。在短篇《最后的晚上》的故事情节中,哈尔·乔丹为了拯救太阳而牺牲。但因为他太受欢迎,接到了很多读者不满他的死去,结果以幽灵方式重新加入故事,而在《绿灯侠:重生》中更让他的肉体复活,做回正式的绿灯侠。


盖·加德纳

盖·加德纳和漫画的青铜时代

盖·加德纳是阿宾·苏选择的2814区另一个绿灯侠接班人,由于当时哈尔·乔丹位置更近而落选,成为哈尔的候补者。一次行使候补职责时绿灯在他面前爆炸,使他昏迷多年。在之后《无限地球的危机》的故事情节中,守卫者内部发生分裂,其中一支选择复苏的他成为了正式的绿灯侠。然而爆炸事件令他的脑部受到永久性的损伤,产生了一种不稳定、自大、冲动甚至往往是孩子气的性格。接下来的日子里盖·加德纳经历了许多变故,最终在《绿灯侠:重生》中重归绿灯部队,成为一名特别成员,负责训练新加入者和执行特殊任务。


约翰·斯图尔特

约翰·斯图尔特和漫画的青铜时代

约翰·斯图尔特原先是一名失业的建筑师,后来让“守卫者”挑选用来代替一度失踪的盖·加德纳作为哈尔·乔丹的绿灯军团后备成员。在哈尔·乔丹从绿灯军团退出的一段时间内,约翰·斯图尔特成为了绿灯军团正式成员。在《宇宙奥德赛》的漫画情节中,他在一次任务里面因为判断错误而意外地摧毁了一颗名叫Xanshi的星球,这次失误令他几乎想自杀,这也使Xanshi星球唯一生还者“宿命”开始将绿灯军团作为她的仇人对待。


凯尔·瑞那

凯尔·瑞那和漫画的摩登时代

凯尔·瑞那,原先是一名自由画家。当绿灯军团和OA星总部被作为视差怪的哈尔·乔丹毁灭后,仅存的守卫者“甘瑟”挑选凯尔成为了新的、同时也是唯一的绿灯侠。尽管一开始被其他地球上的英雄们看作菜鸟,他的成长和出色表现最终为他赢得了大家的尊敬。不知不觉聚集了原本属于整个绿灯军团、在哈尔·乔丹牺牲后散落的能量后,凯尔一度成为离子侠,拥有类神的能力。他最终放弃了这种力量,用其重建了OA星总部,点燃了中央能源,并让守卫者们集体复活。他后来还曾再一次短暂地成为离子侠,但能力与普通绿灯侠区别不大,仅仅是不需要能量戒指而已。他第一次出场是在:《绿灯侠 第三卷 #48》(1994年1月),而第一次以绿灯侠身份出现在:《绿灯侠 第三卷 #50》

辛尼斯特罗

片中的大反派,一名堕落的绿灯侠,有黄色的能量戒指,是乔丹·哈尔的对手。

General
Complete name                    : F:\SCG\南宫长风\做种区\绿灯侠1&2@南宫长风\Green.Lantern.First.Flight.2009.720p.BluRay.x264.AC3-CnSCG.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 1.82 GiB
Duration                         : 1h 17mn
Overall bit rate                 : 3 355 Kbps
Encoded date                     : UTC 2011-06-29 02:19:23
Writing application              : mkvmerge v2.9.9 ('Tutu') built on Nov 25 2009 21:13:32
Writing library                  : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1

Video
ID                               : 1
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 3 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 1h 17mn
Bit rate                         : 2 762 Kbps
Nominal bit rate                 : 2 909 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16/9
Frame rate                       : 23.976 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.125
Writing library                  : x264 core 115 r1995 c1e60b9
Encoding settings                : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2909 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=14000 / vbv_bufsize=14500 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language                         : English

Audio
ID                               : 2
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 17mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Language                         : English

Text #1
ID                               : 3
Format                           : SSA
Codec ID                         : S_TEXT/SSA
Codec ID/Info                    : Sub Station Alpha
Title                            : 上中下英
Language                         : Chinese

Text #2
ID                               : 4
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Title                            : 中文字幕
Language                         : Chinese

Text #3
ID                               : 5
Format                           : SSA
Codec ID                         : S_TEXT/SSA
Codec ID/Info                    : Sub Station Alpha
Title                            : 上英下中
Language                         : Chinese

Text #4
ID                               : 6
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Title                            : 英文字幕
Language                         : English


绿灯侠2.jpg

【译名】绿灯侠:绿色骑士
【片名】Green Lantern: Emerald Knights
【年代】2011
【国家】美国
【类型】动画 | 科幻 | 动作 | 冒险 | 奇幻
【片源】BluRay
【时间】83 Mins
【字幕】中英双语
【IMDB评分】7.2/10 (40 votes)
【IMDB链接】http://www.imdb.com/title/tt1683043
【导演】Chris Berkeley | Lauren Montgomery
【演员】Nathan Fillion | Jason Isaacs | Elisabeth Moss
【剧情】电影讲述绿灯军团面临一次严峻的斗争。


General
Complete name                    : F:\SCG\南宫长风\做种区\绿灯侠1&2@南宫长风\Green.Lantern.Emerald.Knights.2011.720p.Bluray.x264.AC3-CnSCG.mkv
Format                           : Matroska
File size                        : 1.96 GiB
Duration                         : 1h 23mn
Overall bit rate                 : 3 360 Kbps
Encoded date                     : UTC 2011-06-29 01:39:15
Writing application              : mkvmerge v2.9.9 ('Tutu') built on Nov 25 2009 21:13:32
Writing library                  : libebml v0.7.9 + libmatroska v0.8.1

Video
ID                               : 1
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.1
Format settings, CABAC           : Yes
Format settings, ReFrames        : 3 frames
Muxing mode                      : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID                         : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration                         : 1h 23mn
Bit rate                         : 2 766 Kbps
Nominal bit rate                 : 2 909 Kbps
Width                            : 1 280 pixels
Height                           : 720 pixels
Display aspect ratio             : 16/9
Frame rate                       : 23.976 fps
Resolution                       : 24 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.125
Writing library                  : x264 core 115 r1995 c1e60b9
Encoding settings                : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=0 / keyint=24 / keyint_min=2 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2909 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=14000 / vbv_bufsize=14500 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Language                         : English

Audio
ID                               : 2
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : A_AC3
Duration                         : 1h 23mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 448 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Language                         : English

Text #1
ID                               : 3
Format                           : SSA
Codec ID                         : S_TEXT/SSA
Codec ID/Info                    : Sub Station Alpha
Title                            : 上中下英
Language                         : Chinese

Text #2
ID                               : 4
Format                           : SSA
Codec ID                         : S_TEXT/SSA
Codec ID/Info                    : Sub Station Alpha
Title                            : 上英下中
Language                         : Chinese

Text #3
ID                               : 5
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Title                            : 中文字幕
Language                         : Chinese

Text #4
ID                               : 6
Format                           : UTF-8
Codec ID                         : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info                    : UTF-8 Plain Text
Title                            : 英文字幕
Language                         : English


支持圣城家园,累积每一份鼓励 ♥ 马上开通VIP,专享VIP影视资源,优先观看!VIP影视库

VIP特权:专享资源、优先观看、无广告、免回复、免费下载、专属客服 ... 更多特权

游客,查看VIP资源下载,请开通VIP:VIP传送门


游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复,如果您想无广告、免回复、免费下载附件请开通VIP:VIP传送门

最新回复

该用户从未签到

发表于 半小时前 | 显示全部楼层
楼主发片辛苦了

该用户从未签到

发表于 1 小时前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。。。。

该用户从未签到

发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
绿灯侠1&2]Green Lantern.720p.BluRay.

该用户从未签到

发表于 3 小时前 | 显示全部楼层

签到天数: 25 天

发表于 昨天 23:57 | 显示全部楼层
翡翠骑士绝赞!

签到天数: 1 天

发表于 昨天 21:46 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享

该用户从未签到

发表于 昨天 20:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

签到天数: 1 天

发表于 昨天 20:06 | 显示全部楼层
看过1  不知道2怎么样

签到天数: 1 天

发表于 昨天 19:26 | 显示全部楼层
最爱圣城!支持圣城!

该用户从未签到

发表于 昨天 15:15 | 显示全部楼层
多谢分享好片子啊!   

该用户从未签到

发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层
还没有看过2是什么的,感谢

签到天数: 400 天

发表于 昨天 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

签到天数: 6 天

发表于 昨天 10:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享精彩的动漫

签到天数: 2 天

发表于 昨天 10:23 | 显示全部楼层
为什么对漫威电影无感?

24小时最新

Top10精品合集

原创推荐

赞助广告

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

使用帮助|捐助家园|开通VIP|知识产权|Archiver| 圣城家园电影下载

©Hdscg.com 圣城家园|不良信息举报: hdscgcom@gmail.com

快速回复 返回顶部 返回列表